Aktuální informace pro rodiče žáků základní školy speciální

Vážení rodiče, na základě harmonogramu uvolňování opatření se škola otevírá žákům od 1. 6. 2020. Po zvážení veškerých rizik a zjištění zájmu rodičů žáků bude škola fungovat v omezeném režimu do 30. 6. 2020. V provozu nebude školní jídelna, internát školy a školní družina (pobyt v odpoledních hodinách bude organizován jiným způsobem). Podrobnější informace jsou v přiložených dokumentech - https://zssblansko.cz/dokumenty.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

Mgr. Martin Koupý, ředitel školy

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi