Divadelní představení

V pátek 20. ledna 2023 navštívili naši školu herci ze ZŠ Erbenovy z Blanska. Sehráli nám výpravnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Zapůsobili na nás nejen dramatickým uměním, ale i zpěvem a jevištním pohybem. Představení vzniklo pod režisérským vedením paní učitelky Jany Jetelinové. Všem se tato milá návštěva líbila a tímto děkujeme všem žákům i paní učitelce za kulturně-pohádkový zážitek.