Hipoterapie

Naše škola zahájila jako obvykle podzimní výlety za hiporehabilitací. Dětem a žákům se ve Vyškově i v Hostěnicích líbí a na pravidelný únik ze školních lavic se pokaždé těší.