Informace o zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok bude zahájen dne 2. září 2019 v 9 hodin v prostorách tělocvičny školy. V tento den si bude možno vyzvednout žáky i dopoledne po zahájení, provoz školní družiny je do 16 hodin. Školní potřeby budou řešeny přímo s třídními učiteli, seznam potřeb pro školní družinu a internát naleznou rodiče ve zvacím dopise. Prosíme všechny rodiče, aby každé vybavení žáka bylo čitelně podepsáno (alespoň iniciály), a to z důvodu vyhnutí se možné záměny věcí.  Podrobnější informace k průběhu školního roku budou podány na schůzce v den zahájení školního roku. Pokud nebude dítě či žák 2.9.2019 ve škole obědvat, prosíme o odhlášení na telefonním čísle 516 418 728, a to do 7 hodin.