Informace o zápisu do základní školy speciální

Pro nadcházející školní rok 2024/2025 dosáhl počet žáků naší školy maximální kapacity. Bohužel tak nemáme možnost přijímat nové žáky, a proto nebude možné žádat o zápis do prvních ročníků pro příští školní rok.

Žádosti do přípravného stupně základní školy speciální (předškolní vzdělávání) mohou zákonní zástupci podávat do konce měsíce května 2024.