Informace pro rodiče žáků

Od středy  18. 11. 2020  je v naší škole OBNOVENA  PRAVIDELNÁ VÝUKA.

 

Obnovení činnosti se týká:

- třídy přípravného stupně základní školy speciální

- tříd základní školy speciální

- oddělení školní družiny v odpoledních hodinách

- internátu školy od 23. 11. 2020

 

Končí dálková výuka a znovu začínáme s prezenční výukou, žáci budou přítomni ve škole při vyučování.


Budou dodržovány všechna nastavená hygienická pravidla a zajištěno časté větrání.

 

Na návrat dětí do školy se těší všichni zaměstnanci!

 

V Blansku 13. 11. 2020

Mgr. Martin Koupý

ředitel školy