Aktuality

Zápis pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení

Ředitel školy vyhlašuje zápis do prvního ročníku Základní školy speciální Blansko, p. o. pro školní rok 2023/2024.

Do první třídy základní školy speciální přijmeme pro školní rok 2023/2024 nejvýše 1 žáka s PAS, 2 žáky se středně těžkým MP a 2 žáky s kombinovaným postižením.  Důvodem je naplnění kapacity školy a jednotlivých specializovaných tříd. Do přípravného stupně přijmeme 2 děti.

Nejzazší termín pro podání žádosti je 30. 4. 2023, dle §36 odst. 4 školského zákona.

Ohlédnutí za plesem

V pátek 24. února se konal v sále blanenského Dělnického domu již tradiční ples Základní školy speciální a zapsaného spolku Počítáte s námi? Letos byl o to více výjimečný, že se uskutečnilo jeho již 25. výročí. Ples byl stejně tak jako obvykle maškarní a jeho výtěžek poputuje na pořízení rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek, případně na zajištění nadstandartních terapií pro naše děti a žáky.

Divadelní představení

V pátek 20. ledna 2023 navštívili naši školu herci ze ZŠ Erbenovy z Blanska. Sehráli nám výpravnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Zapůsobili na nás nejen dramatickým uměním, ale i zpěvem a jevištním pohybem. Představení vzniklo pod režisérským vedením paní učitelky Jany Jetelinové. Všem se tato milá návštěva líbila a tímto děkujeme všem žákům i paní učitelce za kulturně-pohádkový zážitek.

Návštěva Tří králů

Rok se s rokem sešel a také do naší školy zavítala návštěva přející "štěstí, zdraví, dlouhá léta". S radostí se vstupem do roku 2023 přišli Kašpar, Melichar i Baltazar spolu s hudebním doprovodem.

Prosinec v naší škole

Co by to bylo za začátek adventu bez rozsvícení vánočního stromečku? A tak jsme si i my rozsvítili na školní zahradě vánoční stromeček. Celá akce proběhla za hudebního doprovodu vánočních písní a koled. Děti si stromeček ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

O několik dnů později do školy dorazili naši kamarádi Šmoulové, kteří přinesli jako sponzorský dar výtěžek z pohádkového pochodu s názvem Pojďte s námi za pohádkou. Tímto chceme organizátorům a všem účastníkům tohoto pochodu poděkovat.

Podzim v Přípravném stupni

Děti z Přípravného stupně se dozvěděly, co vše se děje, když nastává roční období podzim. Na školní zahradě se prožitkem učily, jaké jsou barvy podzimu a měly si také možnost vyzkoušet si shrabat listí. Za odvedenou práci je potom čekala odměna v podobě opékání špekáčků. Paní učitelka dětem ukázala, jaké plody nám na podzim dozrávají a z nasbíraných jablíček si děti uvařily kompot. Nasbírané listí a přírodniny se potom využily při výtvarných a pracovních činnostech.

 

Další fotografie si můžete prohlédnout v sekci s názvem fotogalerie.

 

Nový prvek na školní zahradě

S příchodem nového školního roku 2022/2023 byl na školní zahradu pořízen nový hrací prvek. Děti a žáci školy byli celí nedočkaví, než si ho mohli poprvé vyzkoušet. Financován byl prostřednictvím Zapsaného spolku Počítáte s námi? 

Informace o zahájení školního roku

Informace rodičům o začátku školního roku

2022 – 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Školní rok bude zahájen dne:    1. září 2022 v 9:00 hodin v tělocvičně školy

 

Karneval

Školní rok 2021/2022 se pomalu chýlí ke svému konci a jak ho lépe ukončit než tradičním karnevalem se skupinou Velvet? Také letos se uskutečnil v tělocvičně naší školy a k vidění tu byla celá škála kreativních kostýmů nejen našich žáků, ale i zaměstnanců. Skupina Velvet zahrála a zazpívala jako obvykle výborně a všichni jsme se skvěle bavili tancem i poslechem jejich písniček. Teď už nezbývá než rozdat vysvědčení a vzhůru na prázdniny!

Malou ochutnávku karnevalové atmosféry si můžete prohlédnout zde pod článkem, větší potom v sekci fotogalerie.

Třídní motosraz a dárek ke Dni matek

Stejně jako v loňském roce proběhl v pátek 6. května ve třídě paní učitelky Pokorné třídní motosraz. Stejně jako loni sice dorazila jen jediná motorka, ale o to více si ji žáci užili. Všichni se na ni zkusili alespoň posadit a někdo se dokonce nebál rachotu a zkusil si i přidat trochu plynu. Krásné dopoledne bylo zakončeno předáním vlastnoručně vyrobených přání a dárečků pro maminky, které měly v neděli svátek. 

Zápis do školy

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 19. dubna 2022.

 

K tomuto zápisu si přineste:

Krtkův dort

Žáci ze třídy paní učitelky Pokorné dnes v rámci výuky upekli Krtkův dort. Kromě toho se také podívali na videa, jak vypadá opravdový krtek a popovídali si třeba, jaké tvoří tlapkami chodbičky. 

Wiky dětem

Chtěli bychom poděkovat společnosti Wiky a hlavně její blaneneské pobočce za zorganizování akce Wiky dětem a za nakoupení některých dárečků pro naše žáky. Dále bychom rádi poděkovali zákazníkům společnosti, kteří v neváhali v nelehké covidové době zakoupit také dárečky. 

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Halloweenská stezka odvahy

Internátní děti mají pro strach uděláno. Zúčastnili se totiž večerní strašidelné stezky odvahy v prostorách školy. Plnily různé úkoly, při kterých potkaly spoustu strašidel, duchů, pavouků a jiných strašidelných bytostí. Za každý splněný úkol dostali odvážlivci razítko a na konci cesty se z nich stali přemožitelé strašidel, což stvrdil certifikát, díky kterému se jim od té doby vyhýbají všechna strašidla obloukem!

Přivítání do nového školního roku

Vykoupaní, vyběhaní,

vracíme se z luk a strání.

U vody nám dobře bylo, 

sluníčko nás opálilo.

Sbírali jsme houby v lese,

teď do školy těšíme se!

 

Pozorování čápů

Celý měsíc pozorujeme čapí hnízdo hlavně to, jak se Bohoušek a Bohunka o svá vajíčka vzorně starají. Dne 17. 5. 2021 se vylíhlo první ptáče a další den druhé. Nyní napjatě čekáme na další přírůstky do čapí rodiny. Také pozorujeme, jak čápata hned od narození žerou housenky, žížaly a další havěť.

ZŠS I

Dárek ke Dni matek

Třída ZŠS I. paní učitelky Pokorné upekla maminkám perníková srdce. 

Třídní motosraz

Kdo si pamatuje, jaké probíhaly v naší škole před několika lety motosrazy, bude asi zklamán. Tehdy přijelo i 50 motorek.

Na náš třídní motosraz dne 7. května dorazila pouze jedna motorka, ale stejně jsme si to užili. Nakonec se nikdo nebál. Všechny děti se na motorku posadily a také zavrčely – to byl rachot.

Další fotografie naleznete v sekci FOTOGALERIE.

 

Mgr. Radmila Pokorná

Výroba čapího hnízda ve třídě ZŠS I

Dne 19. dubna 2021 jsme ve třídě ZŠS I začali na Youtube sledovat čápy, kteří se vrátili do Bohuslavic u Trutnova, aby zde stejně jako loni vyvedli svá mláďata. V pátek 23. dubna už bylo v hnízdě 5 vajec. A děti si pod vedením tety Zuzky udělaly své čapí hnízdo. Nyní už budeme jen pozorovat, jak se Bohunka a Bohoušek o vajíčka starají a budeme napjatě čekat, kdy se čápátka vylíhnou.

Odkaz na živý přenos z čapího hnízda v Bohuslavicích: https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4

 

Stránky