Aktuality

Aktuální informace pro rodiče žáků základní školy speciální

Vážení rodiče, na základě harmonogramu uvolňování opatření se škola otevírá žákům od 1. 6. 2020. Po zvážení veškerých rizik a zjištění zájmu rodičů žáků bude škola fungovat v omezeném režimu do 30. 6. 2020. V provozu nebude školní jídelna, internát školy a školní družina (pobyt v odpoledních hodinách bude organizován jiným způsobem). Podrobnější informace jsou v přiložených dokumentech - https://zssblansko.cz/dokumenty.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

Mgr. Martin Koupý, ředitel školy

Den matek

Vážené maminky,

jelikož se letos nemůže uskutečnit besídka ke Dni matek, obdržíte od naší školy v následujících dnech jako pozornost menší dárek. Doufáme, že se Vám bude líbit

Zápis pro školní rok 2020/2021 - nové opatření

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Základní škole speciální Blansko, příspěvkové organizaci je stanoven na

 

úterý 21. dubna 2020 od 12 do 16 hodin.

Zápis proběhne pouze distančně (bez osobní přítomnosti dítěte) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte nebo odkladu školní docházky.

 

Mimořádné opatření - uzavření školy

Z rozhodnutí vlády ČR jsou s okamžitou platností uzavřeny od 11. března 2020 včetně všechny základní školy do odvolání. Základní škola speciální Blansko tedy nebude až do odvolání zajišťovat výuku, školní družinu, internát školy a školní stravování. Doporučuji všem rodičům pravidelně sledovat média.

Mgr. Martin Koupý, ředitel školy. 

Škola pro zaměstnaného rodiče vydává Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Zápis pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v úterý 21.dubna 2020. 

K tomuto zápisu si přineste:

  • Vyplněnou:

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář poskytne školní logoped)

Návštěva solné jeskyně

Žáci ze třídy Základní školy speciální IV. se v období různých chřipek, nachlazení a jiných respiračních onemocnění vydali posílit svoji imunitu do blanenské solné jeskyně.

 

Canisterapie

Pod tímto textem naleznete fotografii žákyně z "autistické" třídy paní učitelky Hrubé z průběhu individuální canisterapie pod vedením psovodky Mariky Zouharové. 

Vznik obrazu - hlavní ceny do tomboly plesu

Tadiční maškarní ples školy a spolku při škole se již blíží. Přinášíme několik fotografií ze vzniku obrazu, vždy jedinečné a originální ceny. Děti na podklad z temperových barev nastrouhaly voskovky, zažehlily přes pečící papír a doplnily stonky květin. Je to technika zvaná enkaustika, přizpůsobená schopnostem a dovednostem našich dětí. Přidá se pasparta, přiléhavý rám a obraz se může těšit na svého výherce....

Prosba o pomoc

Vážení rodiče, přátelé školy,

Pozvánka na ples Základní školy speciální

Dovolte nám pozvat Vás na už XXIV. Maškarní ples Zapsaného spolku Počítáte s námi?, který funguje při naší škole již spoustu let. Ples se uskuteční v sále Dělnického domu v Blansku, a to 31.1.2020. K tanci a poslechu zahraje skupina Velvet. Dále se můžete těšit na taneční vystoupení ZUŠ Blansko nebo Body Rockers Straight Outta J. Cena vstupenky s místenkou je 250 Kč a zakoupit si ji můžete v Informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici v Blansku.

Pozvánka na besídku

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

přijměte, prosím, naše pozvání na obvyklou předvánoční besídku, kde se můžete těšit na pestrá vystoupení našich dětí a žáků. Besídka se bude konat v pátek 20.12.2019 v 9 hodin v tělocvičně školy. V tento den bude ukončen provoz školy již ve 12 hodin.

Mikulášská besídka

Ve středu 4. prosince proběhla Mikulášská besídka, která se letos přesunula z Galerie města Blanska do místního Katolického domu. Besídka by se nemohla uskutečnit bez spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Děti dlouho dopředu pilně trénovali několik písniček, které potom předvedly obecenstvu. Potom se už jen vyčkalo na Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, který si nakonec žádného z dětí do pekla neodnesl. Děti dostaly balíčky plné dobrot. Na závěr si všichni zatančili na písně různých žánrů a rozutekli se do domovů a na školní internát.

Canisterapie ve škole

Od začátku školního roku probíhá pravidelná canisterapie, přinášíme několik fotografií z polohování.

Otevření přírodní zahrady

Ve středu 16. října 2019 proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní otevření naší přírodní zahrady. Otevření proběhlo za přítomnosti paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové, místostarosty Blanska pana Ing. Františka Hasoně a dalších hostů, kteří měli podíl na realizaci tohoto díla. Vybudování nových chodníků a nových vzdělávacích prvků pro žáky by nemohlo proběhnout bez pomoci SFŽP (Státního fondu životního prostředí). Z výzvy, která umožňuje budování přírodních zahrad, získala škola prostředky ve výši 460 tis. Kč. Dílo realizovala firma ARX trade, spol. s r. o. z Pardubic.

Hipoterapie

Naše škola zahájila jako obvykle podzimní výlety za hiporehabilitací. Dětem a žákům se ve Vyškově i v Hostěnicích líbí a na pravidelný únik ze školních lavic se pokaždé těší. 

Obraz

Naši školní jídelnu v současné době ozdobil nový nástěnný obraz, který vytvořili účastníci Kurzu uměleckých činností a také děti z internátu školy pod vedením arteterapeutky a zároveň i naší kolegyně Mariky Zouharové. 

Informace o zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok bude zahájen dne 2. září 2019 v 9 hodin v prostorách tělocvičny školy. V tento den si bude možno vyzvednout žáky i dopoledne po zahájení, provoz školní družiny je do 16 hodin. Školní potřeby budou řešeny přímo s třídními učiteli, seznam potřeb pro školní družinu a internát naleznou rodiče ve zvacím dopise. Prosíme všechny rodiče, aby každé vybavení žáka bylo čitelně podepsáno (alespoň iniciály), a to z důvodu vyhnutí se možné záměny věcí.  Podrobnější informace k průběhu školního roku budou podány na schůzce v den zahájení školního roku.

Besídka ke dni matek 2019

V pátek 17. května jsme se sešli v prostorách školní tělocvičny. Dopoledne bylo věnované přání maminkám k jejich svátku. Děti z jednotlivých tříd spolu se svými pedagogy předvedly krásná vystoupení, secvičená během posledních týdnů. Slavnostní dopoledne zakončila ochutnávka výborných pomazánek a buchet z naší kuchyně. Všem zúčastněným patří velké poděkování. Fotogalerie nabízí fotografie z celé akce.

Oznámení o zápisu

Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální Blansko, příspěvkové organizace proběhne dne 23. 4. 2019 od 12:00 do 16:00 hodin v budově školy na Žižkově ulici 27/1919, 678 01 Blansko.

Stránky