Aktuality

Informace o zápisu do základní školy speciální

Pro nadcházející školní rok 2024/2025 dosáhl počet žáků naší školy maximální kapacity. Bohužel tak nemáme možnost přijímat nové žáky, a proto nebude možné žádat o zápis do prvních ročníků pro příští školní rok.

Žádosti do přípravného stupně základní školy speciální (předškolní vzdělávání) mohou zákonní zástupci podávat do konce měsíce května 2024.

Návštěva čtyřnohého kamaráda

Venku pršelo, ale našim žákům to až tak nevadilo. V plánu totiž byla návštěva úžasňáka Kajka a jeho paničky Jiřiny Ertlové. Kajko žáky nezklamal a celou hodinu je bavil a krásně spolupracoval. Nechal se hladit, podával jim packy a předváděl poklony a spoustu dalších triků. Zahrál si s žáky i hru na Zlodějíčka. 

Děkujeme za příjemnou návštěvu a zpestření školního týdne.

Fotografie z akce najdete také v sekci fotogalerie.

Ples ZŠS Blansko

V pátek 16. 2. se úspěšně uskutečnil ples naší školy. Jako je to už posledních několik let tradicí, tak byl i letos maškarní. K vidění byly různé kreativní kostýmy a masky. O hudební produkci se postaralo opět duo Velvet. Jako kulturní vložku jsme mohli vidět taneční vystoupení děvčat ze Základní umělecké školy Blansko. Na bubny zahráli naši kolegové ze ZŠS Nový Jičín. Jako půlnoční překvapení zatančily zase zaměstnankyně naší školy, které se chvilku změnily na slepice. 

Předání sponzorského daru od ZŠ Salmova

V minulém týdnu přišla k nám do školy skupina žáků a paní učitelky ze ZŠ Salmova Blansko, aby mám předali výtěžek z předvánočního jarmarku. Naši pedagogové připravili ve spolupráci s našimi žáky jako poděkování představení o Perníkové chaloupce a navíc sérii písniček. 

Canisterapie

Radost, těšení se, úsměv, eufórie, zvídavost, odhodlání, odvaha, respekt, kamarádství... to je canisterapie u nás ve škole.  S pejsky Ronie,  Andym a s těmi všemi předešlými…

Ples Základní školy speciální

Rádi bychom Vás pozvali na ples naší školy, který se uskuteční 16. února 2024 v prostorách blanenského Dělnického domu. Vstupenky můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka. Ples bude jako tradičně maškarní a k tanci nebo k poslechu zahraje skupina Velvet.


Strom splněných přání

Strom splněných přání pro internát naší školy dopadl úspěšně. Splnila se všechna přání, která visela na stromečku na ulici Kollárova a náš internát dostal mnoho krásných, nových hraček, které dětem rozzářily oči.

Všem, kdo přispěli nebo zakoupili některý z dárečků tímto moc děkujeme :-)

Vánoční období v ZŠS Blansko

V předvánočním období se toho u nás ve škole hodně dělo. Děti a žáci se sešly u stromečku, který ozdobily vlastnoručně malovanými baňkami z papíru a zahájili tak zpěvem a poslechem koled období adventu. Ve třídách to vonělo perníčky a jiným vánočním cukrovím. Žáci se naučily o různých vánočních zvycích a tradicích. Předvánoční období bylo zakončeno setkáním s rodiči ve třídách a následně pokračovalo kvůli nepřízni počasí ve školní tělocvičně. Znovu se zpívaly koledy a pak se děti vydaly domů užít si vánoční svátky v kruhu rodinném. 

 

Teď už tu ale máme nový rok 2024 a za celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků Vám přejeme, ať je lepší než ten loňský rok, ať jste zdraví a šťastní. 

Sponzorský dar

V listopadu proběhlo putování lesem za pohádkovými postavami, které se jmenuje Pojďte s námi za pohádkou. Škola dostala od organizátorů této akce sponzorský dar ve výši 30.000 Kč. Tímto chceme poděkovat hlavnímu organizátorovi akce, panu Ivanovi Jeřábkovi, jeho spolupracovníkům, ale i účastníkům tohoto pochodu.

 

Strom splněných přání

Už od 1. prosince probíhá akce s názvem Strom splněných přání. Jejím cílem je pořízení nových hraček na internát školy. Strom i přáníčka naleznete na ulici Kollárova 2 v Blansku, kde si můžete rovnou třeba zakoupit i vánoční stromeček nebo kapra ke štědrovečerní večeři. 

Přivítání do nového školního roku

Chtěli bychom Vás přivítat do blížícího se školního roku 2023/2024. Už se na Vás všechny těšíme a doufáme, že máme před sebou hezký a klidný školní rok. Zahájení školního roku proběhne 4. září v 9 hodin v tělocvičně školy. Pokud žáci nebudou první školní den obědvat, prosíme rodiče o odhlášení obědů, a to nejpozději do 7:00. Zvací dopisy s bližšími informacemi byly rodičům rozeslány na e-mailové adresy.

Karneval

V pátek 16. června se prostorách naší tělocvičny uskutečnil tradiční karneval, který je vždy známkou blížících se prázdnin. Děti i pedagogové na sebe navlékli různorodé kostýmy a celé dopoledne si užili. Jako obvykle nám k tanci a poslechu zahráli a zazpívali Martin a Martin z dua Velvet, kterým děkujeme za zpestření závěru školního roku.

Na fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Výlet Přípravný stupeň

V pondělí 22. května se děti z Přípravného stupně pod doprovodem paní učitelky Šebelové vydaly na školní výlet. Jeho cílem byl Magický svět Šmoulů na brněnském Výstavišti. Šmoulí vesnice nám prozradila, jak velcí Šmoulové jsou, kde bydlí nebo jak vypadá šmoulí kouzelný les. Všem dětem se nakonec podařilo uniknout zlému čarodějovi Gargamelovi a jeho zákeřnému kocourovi Azraelovi. Nakonec se děti mohli ve virtuální realitě proletět na čápech a prohlédnout si šmoulí vesnici pěkně z výšky.

Besídka ke Dni matek

Druhou květnovou neděli oslavily svátek všechny maminky. V době předcovidové bývalo tradicí, že naše škola věnovala jedno dopoledne besídce pro maminky nebo také babičky. Nyní se k tomu vrátila, i když v trochu odlišné formě. Besídka se uskutečnila v pátek 12. května a děti a žáci z jednotlivých tříd se na ni několik posledních týdnů pilně připravovali. Jejím tématem byla hudební pohádka 12 měsíčků od dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Na tomto dojemném vystoupení se podílela téměř celá škola - hrálo se, zpívalo a dokonce se i tancovalo.

Výsledky přijímacího řízení

Pro školní rok 2023/2024 byli k základnímu vzdělávání přijati 4 žáci.

Spisové značky přijatých žáků:

R/45/23/1

R/45/23/2

R/45/23/3

R/45/23/4

 

Pro školní rok 2023/2024 byl dvěma žákům udělen odklad povinné školní docházky.

Spisové značky žáků s odkladem:

R/45/23/5

R/45/23/6

 

Z celkového počtu čtyř žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání byly přijati všichni.

 

Vernisáž

Včera proběhlo ve výstavním a multifunkčním prostoru Městské knihovny Blansko slavnostní zahájení vernisáže výtvarných prací dětí a žáků naší školy, která dostala název Nejkulaťoulinkatější. Jejím tématem je kolo - kruh jako symbol spojení k sobě samému, jako symbol, který znázorňuje vlastní dokonalost vyjádření, symbol citů a emocionality. Proces samotné vlastní tvorby probíhal pod vedením Mariky Zouharové například s využitím hrnčířského kruhu, různých pomůcek a spousty pestrých barev. 

Zápis pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení

Ředitel školy vyhlašuje zápis do prvního ročníku Základní školy speciální Blansko, p. o. pro školní rok 2023/2024.

Do první třídy základní školy speciální přijmeme pro školní rok 2023/2024 nejvýše 1 žáka s PAS, 2 žáky se středně těžkým MP a 2 žáky s kombinovaným postižením.  Důvodem je naplnění kapacity školy a jednotlivých specializovaných tříd. Do přípravného stupně přijmeme 2 děti.

Nejzazší termín pro podání žádosti je 30. 4. 2023, dle §36 odst. 4 školského zákona.

Ohlédnutí za plesem

V pátek 24. února se konal v sále blanenského Dělnického domu již tradiční ples Základní školy speciální a zapsaného spolku Počítáte s námi? Letos byl o to více výjimečný, že se uskutečnilo jeho již 25. výročí. Ples byl stejně tak jako obvykle maškarní a jeho výtěžek poputuje na pořízení rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek, případně na zajištění nadstandartních terapií pro naše děti a žáky.

Stránky