Aktuality

Přivítání do nového školního roku

Chtěli bychom Vás přivítat do blížícího se školního roku 2023/2024. Už se na Vás všechny těšíme a doufáme, že máme před sebou hezký a klidný školní rok. Zahájení školního roku proběhne 4. září v 9 hodin v tělocvičně školy. Pokud žáci nebudou první školní den obědvat, prosíme rodiče o odhlášení obědů, a to nejpozději do 7:00. Zvací dopisy s bližšími informacemi byly rodičům rozeslány na e-mailové adresy.

Karneval

V pátek 16. června se prostorách naší tělocvičny uskutečnil tradiční karneval, který je vždy známkou blížících se prázdnin. Děti i pedagogové na sebe navlékli různorodé kostýmy a celé dopoledne si užili. Jako obvykle nám k tanci a poslechu zahráli a zazpívali Martin a Martin z dua Velvet, kterým děkujeme za zpestření závěru školního roku.

Na fotografie z akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Výlet Přípravný stupeň

V pondělí 22. května se děti z Přípravného stupně pod doprovodem paní učitelky Šebelové vydaly na školní výlet. Jeho cílem byl Magický svět Šmoulů na brněnském Výstavišti. Šmoulí vesnice nám prozradila, jak velcí Šmoulové jsou, kde bydlí nebo jak vypadá šmoulí kouzelný les. Všem dětem se nakonec podařilo uniknout zlému čarodějovi Gargamelovi a jeho zákeřnému kocourovi Azraelovi. Nakonec se děti mohli ve virtuální realitě proletět na čápech a prohlédnout si šmoulí vesnici pěkně z výšky.

Besídka ke Dni matek

Druhou květnovou neděli oslavily svátek všechny maminky. V době předcovidové bývalo tradicí, že naše škola věnovala jedno dopoledne besídce pro maminky nebo také babičky. Nyní se k tomu vrátila, i když v trochu odlišné formě. Besídka se uskutečnila v pátek 12. května a děti a žáci z jednotlivých tříd se na ni několik posledních týdnů pilně připravovali. Jejím tématem byla hudební pohádka 12 měsíčků od dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Na tomto dojemném vystoupení se podílela téměř celá škola - hrálo se, zpívalo a dokonce se i tancovalo.

Výsledky přijímacího řízení

Pro školní rok 2023/2024 byli k základnímu vzdělávání přijati 4 žáci.

Spisové značky přijatých žáků:

R/45/23/1

R/45/23/2

R/45/23/3

R/45/23/4

 

Pro školní rok 2023/2024 byl dvěma žákům udělen odklad povinné školní docházky.

Spisové značky žáků s odkladem:

R/45/23/5

R/45/23/6

 

Z celkového počtu čtyř žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání byly přijati všichni.

 

Vernisáž

Včera proběhlo ve výstavním a multifunkčním prostoru Městské knihovny Blansko slavnostní zahájení vernisáže výtvarných prací dětí a žáků naší školy, která dostala název Nejkulaťoulinkatější. Jejím tématem je kolo - kruh jako symbol spojení k sobě samému, jako symbol, který znázorňuje vlastní dokonalost vyjádření, symbol citů a emocionality. Proces samotné vlastní tvorby probíhal pod vedením Mariky Zouharové například s využitím hrnčířského kruhu, různých pomůcek a spousty pestrých barev. 

Zápis pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení

Ředitel školy vyhlašuje zápis do prvního ročníku Základní školy speciální Blansko, p. o. pro školní rok 2023/2024.

Do první třídy základní školy speciální přijmeme pro školní rok 2023/2024 nejvýše 1 žáka s PAS, 2 žáky se středně těžkým MP a 2 žáky s kombinovaným postižením.  Důvodem je naplnění kapacity školy a jednotlivých specializovaných tříd. Do přípravného stupně přijmeme 2 děti.

Nejzazší termín pro podání žádosti je 30. 4. 2023, dle §36 odst. 4 školského zákona.

Ohlédnutí za plesem

V pátek 24. února se konal v sále blanenského Dělnického domu již tradiční ples Základní školy speciální a zapsaného spolku Počítáte s námi? Letos byl o to více výjimečný, že se uskutečnilo jeho již 25. výročí. Ples byl stejně tak jako obvykle maškarní a jeho výtěžek poputuje na pořízení rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek, případně na zajištění nadstandartních terapií pro naše děti a žáky.

Divadelní představení

V pátek 20. ledna 2023 navštívili naši školu herci ze ZŠ Erbenovy z Blanska. Sehráli nám výpravnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Zapůsobili na nás nejen dramatickým uměním, ale i zpěvem a jevištním pohybem. Představení vzniklo pod režisérským vedením paní učitelky Jany Jetelinové. Všem se tato milá návštěva líbila a tímto děkujeme všem žákům i paní učitelce za kulturně-pohádkový zážitek.

Návštěva Tří králů

Rok se s rokem sešel a také do naší školy zavítala návštěva přející "štěstí, zdraví, dlouhá léta". S radostí se vstupem do roku 2023 přišli Kašpar, Melichar i Baltazar spolu s hudebním doprovodem.

Prosinec v naší škole

Co by to bylo za začátek adventu bez rozsvícení vánočního stromečku? A tak jsme si i my rozsvítili na školní zahradě vánoční stromeček. Celá akce proběhla za hudebního doprovodu vánočních písní a koled. Děti si stromeček ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

O několik dnů později do školy dorazili naši kamarádi Šmoulové, kteří přinesli jako sponzorský dar výtěžek z pohádkového pochodu s názvem Pojďte s námi za pohádkou. Tímto chceme organizátorům a všem účastníkům tohoto pochodu poděkovat.

Podzim v Přípravném stupni

Děti z Přípravného stupně se dozvěděly, co vše se děje, když nastává roční období podzim. Na školní zahradě se prožitkem učily, jaké jsou barvy podzimu a měly si také možnost vyzkoušet si shrabat listí. Za odvedenou práci je potom čekala odměna v podobě opékání špekáčků. Paní učitelka dětem ukázala, jaké plody nám na podzim dozrávají a z nasbíraných jablíček si děti uvařily kompot. Nasbírané listí a přírodniny se potom využily při výtvarných a pracovních činnostech.

 

Další fotografie si můžete prohlédnout v sekci s názvem fotogalerie.

 

Nový prvek na školní zahradě

S příchodem nového školního roku 2022/2023 byl na školní zahradu pořízen nový hrací prvek. Děti a žáci školy byli celí nedočkaví, než si ho mohli poprvé vyzkoušet. Financován byl prostřednictvím Zapsaného spolku Počítáte s námi? 

Informace o zahájení školního roku

Informace rodičům o začátku školního roku

2022 – 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Školní rok bude zahájen dne:    1. září 2022 v 9:00 hodin v tělocvičně školy

 

Karneval

Školní rok 2021/2022 se pomalu chýlí ke svému konci a jak ho lépe ukončit než tradičním karnevalem se skupinou Velvet? Také letos se uskutečnil v tělocvičně naší školy a k vidění tu byla celá škála kreativních kostýmů nejen našich žáků, ale i zaměstnanců. Skupina Velvet zahrála a zazpívala jako obvykle výborně a všichni jsme se skvěle bavili tancem i poslechem jejich písniček. Teď už nezbývá než rozdat vysvědčení a vzhůru na prázdniny!

Malou ochutnávku karnevalové atmosféry si můžete prohlédnout zde pod článkem, větší potom v sekci fotogalerie.

Třídní motosraz a dárek ke Dni matek

Stejně jako v loňském roce proběhl v pátek 6. května ve třídě paní učitelky Pokorné třídní motosraz. Stejně jako loni sice dorazila jen jediná motorka, ale o to více si ji žáci užili. Všichni se na ni zkusili alespoň posadit a někdo se dokonce nebál rachotu a zkusil si i přidat trochu plynu. Krásné dopoledne bylo zakončeno předáním vlastnoručně vyrobených přání a dárečků pro maminky, které měly v neděli svátek. 

Zápis do školy

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 19. dubna 2022.

 

K tomuto zápisu si přineste:

Krtkův dort

Žáci ze třídy paní učitelky Pokorné dnes v rámci výuky upekli Krtkův dort. Kromě toho se také podívali na videa, jak vypadá opravdový krtek a popovídali si třeba, jaké tvoří tlapkami chodbičky. 

Stránky