Aktuality

Canisterapie

Pod tímto textem naleznete fotografii žákyně z "autistické" třídy paní učitelky Hrubé z průběhu individuální canisterapie pod vedením psovodky Mariky Zouharové. 

Vznik obrazu - hlavní ceny do tomboly plesu

Tadiční maškarní ples školy a spolku při škole se již blíží. Přinášíme několik fotografií ze vzniku obrazu, vždy jedinečné a originální ceny. Děti na podklad z temperových barev nastrouhaly voskovky, zažehlily přes pečící papír a doplnily stonky květin. Je to technika zvaná enkaustika, přizpůsobená schopnostem a dovednostem našich dětí. Přidá se pasparta, přiléhavý rám a obraz se může těšit na svého výherce....

Prosba o pomoc

Vážení rodiče, přátelé školy,

Pozvánka na ples Základní školy speciální

Dovolte nám pozvat Vás na už XXIV. Maškarní ples Zapsaného spolku Počítáte s námi?, který funguje při naší škole již spoustu let. Ples se uskuteční v sále Dělnického domu v Blansku, a to 31.1.2020. K tanci a poslechu zahraje skupina Velvet. Dále se můžete těšit na taneční vystoupení ZUŠ Blansko nebo Body Rockers Straight Outta J. Cena vstupenky s místenkou je 250 Kč a zakoupit si ji můžete v Informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici v Blansku.

Pozvánka na besídku

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

přijměte, prosím, naše pozvání na obvyklou předvánoční besídku, kde se můžete těšit na pestrá vystoupení našich dětí a žáků. Besídka se bude konat v pátek 20.12.2019 v 9 hodin v tělocvičně školy. V tento den bude ukončen provoz školy již ve 12 hodin.

Mikulášská besídka

Ve středu 4. prosince proběhla Mikulášská besídka, která se letos přesunula z Galerie města Blanska do místního Katolického domu. Besídka by se nemohla uskutečnit bez spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Děti dlouho dopředu pilně trénovali několik písniček, které potom předvedly obecenstvu. Potom se už jen vyčkalo na Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, který si nakonec žádného z dětí do pekla neodnesl. Děti dostaly balíčky plné dobrot. Na závěr si všichni zatančili na písně různých žánrů a rozutekli se do domovů a na školní internát.

Canisterapie ve škole

Od začátku školního roku probíhá pravidelná canisterapie, přinášíme několik fotografií z polohování.

Otevření přírodní zahrady

Ve středu 16. října 2019 proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní otevření naší přírodní zahrady. Otevření proběhlo za přítomnosti paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové, místostarosty Blanska pana Ing. Františka Hasoně a dalších hostů, kteří měli podíl na realizaci tohoto díla. Vybudování nových chodníků a nových vzdělávacích prvků pro žáky by nemohlo proběhnout bez pomoci SFŽP (Státního fondu životního prostředí). Z výzvy, která umožňuje budování přírodních zahrad, získala škola prostředky ve výši 460 tis. Kč. Dílo realizovala firma ARX trade, spol. s r. o. z Pardubic.

Hipoterapie

Naše škola zahájila jako obvykle podzimní výlety za hiporehabilitací. Dětem a žákům se ve Vyškově i v Hostěnicích líbí a na pravidelný únik ze školních lavic se pokaždé těší. 

Obraz

Naši školní jídelnu v současné době ozdobil nový nástěnný obraz, který vytvořili účastníci Kurzu uměleckých činností a také děti z internátu školy pod vedením arteterapeutky a zároveň i naší kolegyně Mariky Zouharové. 

Informace o zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok bude zahájen dne 2. září 2019 v 9 hodin v prostorách tělocvičny školy. V tento den si bude možno vyzvednout žáky i dopoledne po zahájení, provoz školní družiny je do 16 hodin. Školní potřeby budou řešeny přímo s třídními učiteli, seznam potřeb pro školní družinu a internát naleznou rodiče ve zvacím dopise. Prosíme všechny rodiče, aby každé vybavení žáka bylo čitelně podepsáno (alespoň iniciály), a to z důvodu vyhnutí se možné záměny věcí.  Podrobnější informace k průběhu školního roku budou podány na schůzce v den zahájení školního roku.

Besídka ke dni matek 2019

V pátek 17. května jsme se sešli v prostorách školní tělocvičny. Dopoledne bylo věnované přání maminkám k jejich svátku. Děti z jednotlivých tříd spolu se svými pedagogy předvedly krásná vystoupení, secvičená během posledních týdnů. Slavnostní dopoledne zakončila ochutnávka výborných pomazánek a buchet z naší kuchyně. Všem zúčastněným patří velké poděkování. Fotogalerie nabízí fotografie z celé akce.

Oznámení o zápisu

Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální Blansko, příspěvkové organizace proběhne dne 23. 4. 2019 od 12:00 do 16:00 hodin v budově školy na Žižkově ulici 27/1919, 678 01 Blansko.

Ohlédnutí za XXIII. reprezentačním plesem

V pátek 1. března se uskutečnil již XXIII. reprezentační ples speciální školy a zapsaného spolku Počítáte s námi?. Děkujeme všem, kdo přispěli do tomboly našeho plesu. Zároveň vyjadřujeme velké poděkování hudebním skupinám Velvet a K-band, které nás večerem provázely. Poděkování rovněž patří všem vystupujícím i půlnočnímu překvapení a samozřejmě každému, kdo se neváhal objevit v karnevalové masce. Výtěžek plesu budeme směřovat do pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do naší školy. Další fotografie nalezente v galerii.

Vítání Nového roku Boskovice

Koncem ledna se vydala skupinka vybraných dětí na již tradiční Vítání Nového roku, které jako obvykle proběhlo v boskovické Sokolovně. Děti se bavily pestrým programem, zahrnujícím mimo jiné ukázky hasičského vybavení, vystoupení taneční a v neposlední řadě nemohlo chybět i vystoupení pejska. Akce se dětem moc líbila a příští rok se na ni budou opět těšit. 

Vánoční besídka

Poslední školní den v kalendářním roce je již pravidelně vyhrazen naší vánoční besídce, která proběhla ve školní tělocvičně. Jednotlivé třídy předvedli všem divákům nádherný program zakončení zpěvem koled. Poděkování patří všem zúčastněným, sponzorům, přátelům i zaměstnancům školy. Společně se těšíme, co vše pěkného nám přinese rok 2019. Více fotografií objevíte ve fotogalerii.

Koncert hudební skupiny

V čase adventním, předvánočním, jsme v naší tělocvičně již po několikáté přivítali hudební uskupení Ezop. Pro žáky i zaměstnance zahráli a zazpívali známé i své vlastní písně. Děkujeme.

Vánoční besídka - pozvánka

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás tímto zveme na

 

VÁNOČNÍ BESÍDKU  

 

která se koná v pátek 21. 12. 2018 v 9:00 hod ve

 školní tělocvičně

První krok

Ve čtvrtek 11. října 2018 proběhlo uvedení do provozu smyslové stezky na školní zahradě. Naše rehabilitační pracovnice nás seznámily se základy reflexní terapie a všichni si vyzkoušeli projít přes jednotlivé části chodníčku. Pro všechny zúčastněné to byl zajímavý zážitek také vzhledem k pěknému počasí, které ten den panovalo.