Přivítání do nového školního roku

Chtěli bychom Vás přivítat do blížícího se školního roku 2023/2024. Už se na Vás všechny těšíme a doufáme, že máme před sebou hezký a klidný školní rok. Zahájení školního roku proběhne 4. září v 9 hodin v tělocvičně školy. Pokud žáci nebudou první školní den obědvat, prosíme rodiče o odhlášení obědů, a to nejpozději do 7:00. Zvací dopisy s bližšími informacemi byly rodičům rozeslány na e-mailové adresy.