Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen úterý 1. září 2020 v 9 hodin v prostorách tělocvičny školy. V tento den si bude možno vyzvednout děti a žáky i dopoledne po zahájení, provoz školní družiny bude do 16 hodin. Školní potřeby budou řešeny přímo s třídními učiteli, seznam potřeb pro školní družinu a internát naleznou rodiče ve zvacím dopise, který byl rozeslán prostřednictvím e-mailu. Prosíme všechny rodiče, aby každé vybavení žáka bylo čitelně podepsáno (alespoň iniciály), a to z důvodu vyhnutí se možné záměny věcí.  Podrobnější informace k průběhu školního roku budou podány na informační schůzce v den zahájení školního roku. Pokud nebude dítě či žák 1.9.2020 ve škole obědvat, prosíme o odhlášení na telefonním čísle 516 418 728, a to do 7 hodin. 

Provoz školy bude probíhat normálně, pouze za zvýšených hygienických standardů. Bližší informace o organizaci školního roku naleznete v sekci Pro rodiče.

Už se na Vás moc těšíme!