Zápis 2021/2022

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanoven na úterý 20. dubna 2021 od 12 do 16 hodin.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (odkladu). 

K tomuto zápisu je nutné dodat:

 

  • Kopii rodného listu dítěte

 

  • Doporučení od dětského lékaře k přijetí/odkladu (postačí stručné doporučení s razítkem)
  • Vyplněný formulář Informace o zpracování osobních údajů - formulář ke stažení zde

 

Všechny potřebné dokumenty je tedy možné do uvedeného data doručit: 

 

  • poštou na adresu: Žižkova 27/1919 678 01 Blansko, případně vhodit do schránky školy
  • osobním podáním v době zápisu do školy

 

  • na základě individuální domluvy

Do uvedeného data také zvažte, zda budete žádat o zařazení do školní družiny či internátu.

Po ukončení mimořádných opatření bude možné jako náhradu za obvyklý způsob zápisu absolvovat prohlídku školy s dítětem a zákonným zástupem zaměřenou na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

V případě nevyhovujícího termínu zápisu nebo dotazu k zápisu využijte tel.: 602 526 577 nebo email: reditel@zssblansko.cz                                                        

V Blansku 24. 3. 2021                                               Mgr. Martin Koupý, ředitel školy