Zápis do školy

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 19. dubna 2022.

 

K tomuto zápisu si přineste:

  • Doporučující posouzení z SPC, kam dítě dochází
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení od dětského lékaře k přijetí/odkladu (postačí stučné doporučení s razítkem)

Na místě obdržíte a budete vyplňovat:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  • nebo Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Zápisní lístek

Do uvedeného data také zvažte, zda budete žádat o zařazení do školní družiny či internátu.