Zápis pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v úterý 21.dubna 2020. 

K tomuto zápisu si přineste:

  • Vyplněnou:

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář poskytne školní logoped)

- nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (formulář poskytne školní logoped)

  • Vyplněný Zápisní lístek (formulář poskytne školní logoped)
  • Doporučující posouzení z SPC, kam dítě dochází
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení od dětského lékaře k přijetí/odkladu (postačí stručné doporučení s razítkem)

 

Do uvedeného data také zvažte, zda budete žádat o zařazení do školní družiny či internátu.