Zápis pro školní rok 2020/2021 - nové opatření

Vážení zákonní zástupci dítěte,

zápis pro přijetí (odklad) k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Základní škole speciální Blansko, příspěvkové organizaci je stanoven na

 

úterý 21. dubna 2020 od 12 do 16 hodin.

Zápis proběhne pouze distančně (bez osobní přítomnosti dítěte) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte nebo odkladu školní docházky.

 

K tomuto zápisu je nutné dodat:

  • Vyplněnou:
  • Vyplněný Zápisní lístek - formulář ke stažení zde
  • Doporučující posouzení ze SPC, kam dítě dochází
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Doporučení od dětského lékaře k přijetí/odkladu (postačí stručné doporučení s razítkem)

 Všechny potřebné dokumenty je tedy možné doručit: 

  • poštou na adresu: Žižkova 27/1919 678 01 Blansko, případně vhodit do schránky školy
  • osobní podání v době zápisu do školy
  • na základě individuální domluvy

Do uvedeného data také zvažte, zda budete žádat o zařazení do školní družiny či internátu.

Po ukončení mimořádných opatření bude možné jako náhradu za obvyklý způsob zápisu absolvovat prohlídku školy s dítětem a zákonným zástupem zaměřenou na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


V případě nevyhovujícího termínu zápisu nebo dotazu k zápisu využijte tel.: 602 526 577 nebo email: reditel@zssblansko.cz                                                        

V Blansku 30. 3. 2020                                                            Mgr. Martin Koupý,  ředitel školy