Arteterapie - práce ve výtvarném ateliéru a keramické dílně

Nedílnou součástí školy je výtvarný ateliér spojený s keramickou dílnou, který je využíván dětmi a žáky, jak v rámci pracovní a výtvarné výchovy, tak i v rámci samotné arteterapie. Arteterapie v našem zařízení probíhá pod vedením vysokoškolsky vzdělaného arteterapeuta.

Cílem výtvarných činností je kultivace estetického vkusu dětí i žáků ke vztahu k sobě i k okolí a rozvoj jejich vnímání, senzibility, fantazie a tvořivosti, posilování sebevědomí a samostatnosti.
Jedním z nejdůležitějších cílů je relaxace, odreagování, uvolnění se.
Při práci klademe důraz na proces vlastní tvorby, samostatné rozhodování při tvorbě.
Pracujeme s vodovými, temperovými barvami, barvami na textil i sklo, využíváme různé techniky i materiály.
V rámci arteterapie děti pracují také s keramickou hlínou, k dispozici je vlastní keramická pec.

Výrobky žáků z  výtvarného ateliéru a keramické dílny se každoročně prezentují na nejrůznější společenských akcích a výstavách.  Nejtradičnější pro naši školu je účast na Hrnčířském keramickém jarmarku v Kunštátě.