Canisterapie

Canisterapie – tedy podpůrná metoda založená na vzájemné interakci člověka a psa - má v našem zařízení své nezastupitelné místo a dlouholetou tradici.

V současnosti k nám dochází tři psovodi se svými čtyřnohými miláčky - v pondělí Andy, každou druhou středu Max a v pátek skupinová s fenkou Emou.

Psi skládají náročné, řádné a certifikované canisterapeutické zkoušky a jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou. Pracovní tým tvoří pes, psovod a speciální pedagog.

Canisterapie je prováděna formou individuální a kolektivní. U formy kolektivní se jedná o různé aktivity se psem, při nichž dochází velice nenásilnou, hravou a příjemnou formou k podpoře celkového psychomotorického vývoje, rozvoji jemné a hrubé motoriky, orientace v prostoru, komunikace, koncentrace, citové a volní složky, sociálního cítění, rozvoji sebevědomí a sebepřijetí, myšlení a poznávání.

Při individuální formě je stěžejním prvkem polohování se psy - prohřátí, uvolnění a relaxace, také příprava na následující fyzioterapii. Stimulační program vychází z individuálních fyzických a psychických potřeb dětí a žáků a je vytvářen školním speciálním pedagogem ve spolupráci se školní fyzioterapeutkou.  Nově v této oblasti na naší škole přibyly také ukázky z canisterapie pro rodiče a zájemce z řad širší veřejnosti.