Hipoterapie

Nabídka aktivit a terapií v rámci systému ucelené rehabilitace byla v roce 2008 rozšířena o hipoterapii, jež je indikována externě spolupracujícím odborníkem – ortopedem. Žáci v doprovodu třídních učitelů navštěvují pracoviště sdružení Piafa ve Vyškově a pracoviště sdružení Epona v Hostěnicích.
Samotné hipoterapii předchází setkání pracovníků sdružení s rodiči dětí, vyšetření dětí, konzultace se školním logopedem a fyzioterapeutem. Pro každého klienta je vypracován individuální plán, který je v průběhu terapie plněn a na závěr odborníky i dětmi hodnocen.
Hipoterapie se stala nedílnou součástí systému ucelené rehabilitace a svým působením přispívá k celkovému psychomotorickému rozvoji našich žáků.