Kdo s vámi bude spolupracovat

  • speciální pedagog
  • psycholog
  • sociální pracovnice
  • logoped
  • psychoped
  • somatoped

…dítě se úspěšně rozvíjí tam, kde je mu věnována dostatečná pozornost a opravdový zájem rodičů a odborníků…