Navštivte nás

 • Narodilo se Vaše dítě předčasně?
 • Probíhá vývoj Vašeho dítěte nerovnoměrně?
 • Opožďuje se Vaše dítě v některých oblastech?
 • Narodilo se Vaše dítě se zdravotním postižením?

Navštivte nás

Nabízíme Vám odbornou a včasnou pomoc tak, aby důležité vývojové období Vašeho dítěte nebylo promarněno.

 • provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku vývoje Vašeho dítěte
 • ukážeme Vám cestu, jak Vaše dítě rozvíjet a pozitivně ovlivňovat jeho další vývoj
 • poskytneme Vám sociálně právní pomoc

Komu své služby nabízíme?

 • dětem raného, předškolního a školního věku
 • rodičům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím i široké veřejnosti

Poradenské a ostatní služby poskytujeme zdarma!