Školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, rekreaci a odpočinek žákům školy.

ŠD vykovává svoji činnost ve dnech školního vyučování, má 3 oddělení a její kapacita je 18 žáků. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení tak, aby prostory i skladba činností v plné míře respektovaly individuální potřeby a možnosti každého žáka.

Podrobná charakteristika výchovně-vzdělávací práce ve školní družině je jako příloha zahrnuta v ŠVP Počítejte s námi! - II.

Pro pravidelnou činnost jednotlivých oddělení jsou určeny učebny, které plně vyhovují potřebám školní družiny. Pro jednotlivé aktivity jsou využívány i další prostory (tělocvična, školní zahrada, snoezelen, výtvarný a keramický ateliér).

Systém ucelené rehabilitace školy je realizován také v odpoledních hodinách, proto jej mohou využívat žáci i v době jejich pobytu ve školní družině. Pravidelně se účastní fyzioterapeutické péče, logopedické péče, skupinové i individuální canisterapie, muzikoterapie.

Během celého roku je pro žáky připraven pestrý program (Mikulášská besídka, pobyt na zahradě, pouštění draků, velikonoční vyrábění, pečení perníků, halloweenská párty, opékání buřtů a další). Fotografie z těchto akcí naleznete v galerii.