Smyslová výchova ve snoezelenu

Škola je vybavena multisenzoriální místností – snoezelenem. Při pobytu a práci v něm se snažíme navodit příjemnou a bezpečnou atmosféru, při které se dítě, často lépe než v běžném prostředí, uvolní, také koncentruje a spolupracuje.
Je všestranně stimulováno a rozvíjeno, hojně využíváme prvků bazální stimulace.
Místnost je vybavena vyhřívaným a ozvučeným vodním lůžkem, širokou škálou světelných a zvukových efektů, zrcadlovou stěnou a dalšími speciálními pomůckami, které jsou využívány při dotykové terapii, aromaterapii, muzikoterapii atd.