Speciálně pedagogické centrum

Žižkova 27/1919, Blansko 678 01

Tel: 516 411 868
E-mail: spc@zssblansko.cz
ID datové schránky: 2feytb4

 

 POZOR!!!  naše centrum je určeno pouze  pro děti a žáky s mentálním a kombinovaným postižením, ne pro vady řeči. 

V případě problému s řečí se obracejte na SPC pro vady řeči Blansko Seifertova tel. 775 879 406 !!!

 

   

Objednávání a omluvy z vyšetření nejlépe vyřídíte telefonicky, denně mezi 7. a 8. hodinou.

 

 Vedoucí SPC , speciální pedagog logoped Mgr. Jana Kolářová    kolarova@zssblansko.cz


Speciální pedagog Mgr. Eva Hlaváčková    hlavackova@zssblansko.cz


Psycholog Mgr. Libuše Marková    markova@zssblansko.cz


Sociální pracovnice Bc. Jana Fleischlingerová   fleischli@zssblansko.cz 

 

 

Na světě je mnoho lidí, kteří Ti řeknou, že to nezvládneš. Co musíš v takovou chvíli udělat, je otočit se a říct: „Tak se dívejte!“
Nikdy v životě se nevzdávej, i když si myslíš, že jsi prohrál. Protože skutečně prohraješ až tehdy, když se vzdáš.

   

 • Narodilo se Vaše dítě předčasně?

 • Probíhá vývoj Vašeho dítěte nerovnoměrně?

 • Opožďuje se Vaše dítě v některých oblastech?

 • Narodilo se Vaše dítě se zdravotním postižením?

 

Nabízíme Vám odbornou a včasnou pomoc tak, aby důležité vývojové období Vašeho dítěte nebylo promarněno.

 • provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku vývoje Vašeho dítěte
 • ukážeme Vám cestu, jak Vaše dítě rozvíjet a pozitivně ovlivňovat jeho další vývoj
 • poskytneme Vám sociálně právní pomoc

Komu své služby nabízíme?

 • dětem raného, předškolního a školního věku
 • rodičům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím i široké veřejnosti

Poradenské a ostatní služby poskytujeme zdarma!

dítě se úspěšně rozvíjí tam, kde je mu věnována dostatečná pozornost a opravdový zájem rodičů a odborníků…

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: