Ubytovací zařízení - internát školy

Internát je součástí školy.  Jsou zde ubytováni žáci, pro které je vzhledem ke vzdálenosti od domova nemožné denně dojíždět. Kapacita internátu je 11 dětí. Provoz je od pondělí 7:00 hodin do pátku 15:00 hodin.

Internát má 5 pokojů a na čtyřech z nich jsou dvě lůžka, jeden pokoj je třílůžkový. Každý pokoj má televizi, na třech pokojích mají děti možnost sledovat chytrou televizi. Každé dítě má svou vlastní skříň a poličku v koupelně. Na pokojích je stůl a židle na hry  nebo psaní domácích úkolů, polohovací i sedací vaky. Na internátě je i cvičná kuchyňka.

Děti jsou rozděleny do malých skupin a každá skupina má 2 vychovatelky/vychovatele, kteří se v péči o děti střídají v týdenních intervalech.  Pravidelně dochází i další vychovatelka na odpolední směnu a pomáhá s péčí o svěřené děti. Na noční směny se střídají dvě asistentky pedagoga.

Naše výchovně - vzdělávací práce se opírá o školní vzdělávací program, který je jako příloha zahrnutý v ŠVP Počítejte s námi! - II.

Pobyt na internátě má dětem především nahradit rodinné prostředí. Pozornost je věnována odpočinku a relaxaci dětí po vyučování. Děti si hrají, vypracovávají domácí úkoly. Za hezkého počasí se tráví čas na zahradě školy nebo se chodí na procházky. Děti imobilní jsou zase vertikalizovány ve stojanech, relaxují nebo chodí do snoezelenu. Vše za dozoru vychovatelů.

Skupina dětí spolu žije po celý týden a učí se pěstování kamarádských vztahů, pomoci  jeden druhému, slušnému chování mezi sebou a k dospělým osobám. Učí se hygienickým návykům, kultuře stolování i sebeobsluze.

 

 Nahlédněte s námi do našich aktivit během odpoledních hodin

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto