Zapsaný spolek Počítáte s námi? z. s.

Zapsaný spolek byl založen na podporu těžce zdravotně postižených dětí a jejich rodin, které navštěvují Základní školu speciální, příspěvkovou organizaci. Škola ze svého rozpočtu nemůže plně hradit pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ani zabezpečovat terapie, které v rámci systému ucelené rehabilitace svým žákům nabízí, ale které jsou přitom nesmírně důležité pro jejich zdravotní stav. Podporujeme projekt canisterapie a hipoterapie u těchto dětí, zájmovou činnost v oblasti arteterapie a pracovní terapie, psychorehabilitační pobyty dětí i jejich rodičů a množství dalších aktivit.

Zapsaný spolek  Počítáte s námi? z. s.  vyvíjí svou činnost již od 4. 2. 1993 v Blansku, při Základní škole speciální.

Děkujeme všem, kteří finančními i jinými dary přispívají a prostřednictvím našeho spolku naplňují sny a přání našich dětí.

Bankovní spojení:Česká spořitelna, a. s., Blansko
Číslo bankovního účtu:1362249369/0800
Telefonní spojení:516 418 728
IČO:62073672