Rehabilitace

V rámci nadstandardních terapií poskytujeme v našem zařízení cílenou rehabilitační péči. Rehabilitace probíhá kontinuálně s ostatními terapiemi a provádí ji registrovaný fyzioterapeut. Terapie jsou indikovány odbornými lékaři (neurolog, rehabilitační lékař…) a důraz je kladena individuální tělesné a mentální schopnosti a možnosti klientů.
Využíváme procedur vodoléčebných, elektroléčebných, rašelinových zábalů a forem suchého tepla, klasických masáží, míčkové facilitace, speciální léčebné terapie a technik jak manuálních, tak na neurofyziologickém podkladu.
Součástí vybavení rehabilitace jsou kromě míčů, overballů, balančních plošin, chodítek, vertikalizačního stojanu, také motomed a terapi master. Rehabilitační péče probíhá komplexně v návaznosti na individuální vzdělávací plán, ve spolupráci s klienty, pedagogy a rodiči klientů.